WarehouseXXL

WarehouseXXL onder Rush Factory BV (Kamer van Koophandel: 0749925410), verleent je toegang tot www.warehousexxl.com en warehousexxl.nl (“de WarehouseXXL website” of “onze website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Wij behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan haar gebruikers. 

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen zich in om de inhoud van onze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de onze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de onze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ons. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op onze website. Wij oefenen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de onze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Nieuwsbrief ontvangen?

MELDT JE AAN EN KRIJG PERSOONLIJKE KORTINGEN EN LEUKE AANBIEDINGEN